Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

THÓI QUEN THỨ 8

THÓI QUEN THỨ 8LINKDOWN

Nếu bạn đã đọc cuốn 7 Thói quen thành công thì chắc chắn rằng cuốn thói quen thứ 8 này là không thể bỏ qua . Nhà quản trị học Warren Bennis khẳng định , Thói quen thứ 8 là một bước đột phá trong tư dư của thời đại chúng ta .

Tiến sĩ Covey đã phải mất 15 năm để hoàn thành cuốn thói quen thứ 8 . Và cũng có thể nói đây là cuốn sách tâm huyết nhất của ông .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét